Teksti suurus:

Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 31

Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded

Vastu võetud 25.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 40 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmise eesmärgil ja lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral teenistuskohustust täitva Kaitseliidu liikme füüsilise ohutuse tagamiseks kasutatavate enesekaitsevahendite loetelu ning nõuded, millele enesekaitsevahendid peavad vastama.

§ 2.   Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded

  (1) Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmises osaleva Kaitseliidu liikme enesekaitsevahendid on:
  1) kaitsekiiver – löögikindel või ballistiline kiiver, mis kaitseb pead löökide, torgete ja kuulide eest ning millel võib olla eemaldatav näo kaitseks kasutatav visiir;
  2) kaitsevest – soomus- või muu löögikindel või ballistiline vest, mis kaitseb keha löökide, torgete ja kuulide eest.

  (2) Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral vahetu sunni kohaldamise õigusega osaleva Kaitseliidu liikme enesekaitsevahendid on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule:
  1) kaitsekilp – soomus- või muu löögikindel või ballistiline kilp, mis kaitseb löökide, torgete ja kuulide eest;
  2) kehakaitsmed – ülakeha-, kaela-, õla-, küünarvarre-, kubeme-, reie-, põlve- ja säärekaitsmed või nendest koosnev komplekt, mis kaitseb keha või selle osi löökide ja põrutuse eest;
  3) kaitsesaapad – jalanõud, mis kaitsevad jalga löökide, põrutuse ja põletuse eest;
  4) eririietus – raskesti süttivast materjalist riietus, mis kaitseb keha põletuse ja söövituse eest, või riietus, mis kaitseb keha märgumise eest;
  5) kaitsekindad – raskesti süttivast materjalist kindad, mis kaitsevad käsi mehaanilise vigastuse, sealhulgas löögi, marrastuse ja lõikeohu eest, või ühe- või mitmekordselt kasutatavad kindad, mis kaitsevad käsi bioloogiliste ohutegurite eest;
  6) kaitsev näokate – raskesti süttivast materjalist kiivrisukk või muu näokate, mis kaitseb nägu kuumuse ja söövituse eest;
  7) varjav näokate – mis tahes materjalist näokate, mis katab näost vähemalt kaks kolmandikku;
  8) kaitseprillid – ballistilised, löögi- ja valgusfiltriga prillid, mis kaitsevad silmi löökide, põletuse ja ereda valguse eest;
  9) gaasimask või muu hingamiskaitse – näokate või gaasimask, mis kaitseb hingamisteid mürgise, joovastava või ärritava gaasi eest.

  (3) Kaitseliidu liikme enesekaitsevahend võib olla lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatule muu ese, mida kasutatakse samal eesmärgil.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json