Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2020, 4

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.03.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2018. a määruse nr 2 „Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” ühikuhinna alusel toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2018. a määruses nr 2 „Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” ühikuhinna alusel toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „www.innove.ee” tekstiosaga „www.rtk.ee”.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruses nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „www.innove.ee” tekstiosaga „www.rtk.ee”.

§ 3.  Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruses nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „www.innove.ee” tekstiosaga „www.rtk.ee”.

§ 4.  Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” muutmine

Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruses nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 4 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „www.innove.ee” tekstiosaga „www.rtk.ee”.

§ 5.  Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruse nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” muutmine

Tervise- ja tööministri 11. septembri 2015. a määruses nr 41 „Töölesaamist toetavad teenused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Sihtasutus Innove” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „www.innove.ee” tekstiosaga „www.rtk.ee”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json