Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2020, 14

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Vastu võetud 25.03.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 18 eurot ja 35 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 9 eurot ja 60 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 8 eurot ja 64 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 8 eurot ja 16 senti tunnis.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

1866,77

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1444,75

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

  102,40

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    21,37

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

    75,68

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    16,25

3) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

1830,05

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1408,02

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

  102,48

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    21,45

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

    75,76

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    16,33

4) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1456,28

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1034,26

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

    78,12

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    16,78

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    51,40

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    11,65

5) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

1034,26

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1386,95

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

    37,93

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

8240,34

6) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

72 459,35

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1195,97

7) paragrahvi 19 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koodiga 11241 tähistatud teenus sisaldab Ruhnu, Kihnu, Vormsi ja Prangli saarel kahe- või kolmeliikmelise (Ruhnul 44 päeva ning Kihnul, Vormsil ja Pranglil 92 päeva aastas) esmase abi brigaadi ööpäevaringse valmisolekuga (koduvalve ja 8 tundi nädalas valve baasis) seotud kulusid, sealhulgas erakorralise meditsiini tehniku tööjõukulu, ja Harjumaa kiirabibrigaadide arstliku telemeditsiinilise konsultatsiooni kulusid, kui vastaval kiirabibrigaadi pidajal ei ole arstlikku toetusbrigaadi või arstibrigaadi.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json