Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2021. a määruse nr 72 „Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 2

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2021. a määruse nr 72 „Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord” muutmine

Vastu võetud 25.03.2024 nr 16

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2021. a määruses nr 72 „Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) vastava piirkonna Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna esindaja;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14–16 järgmises sõnastuses:

„14) Sotsiaalkindlustusameti esindaja;
15) ringkonnaprokuratuuri esindaja;
16) vangla esindaja.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Lauri Läänemets
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json