Teksti suurus:

Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord

Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 3

Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord

Vastu võetud 22.07.2021 nr 72
RT I, 23.07.2021, 6
jõustumine 26.07.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2024RT I, 27.03.2024, 230.03.2024

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine

  (1) Vabariigi Valitsus moodustab hädaolukorra seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks regionaalsed kriisikomisjonid.

  (2) Neli regionaalset kriisikomisjoni (edaspidi komisjon) moodustatakse Päästeameti päästekeskuste (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkondades järgmiselt:
  1) Ida päästekeskuse tegevuspiirkonnas Ida-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  2) Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  3) Lääne päästekeskuse tegevuspiirkonnas Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjon;
  4) Põhja päästekeskuse tegevuspiirkonnas Põhja-Eesti regionaalne kriisikomisjon.

§ 2.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni kuuluvad:
  1) vastava tegevuspiirkonna päästekeskuse juht;
  2) päästekeskuse juhi määratud päästekeskuse esindaja;
  3) vastava tegevuspiirkonna prefektuuri prefekt;
  4) Häirekeskuse vastava tegevuspiirkonna keskuse juhataja;
  5) Kaitseliidu esindaja;
  6) Kaitseväe esindaja;
  7) Kaitsepolitseiameti esindaja;
  8) Keskkonnaameti esindaja;
  9) Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja;
  10) Terviseameti esindaja;
  11) Transpordiameti esindaja;
  12) vastava piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste esindajad;
  13) vastava piirkonna Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna esindaja;
[RT I, 27.03.2024, 2 - jõust. 30.03.2024]
  14) Sotsiaalkindlustusameti esindaja;
[RT I, 27.03.2024, 2 - jõust. 30.03.2024]
  15) ringkonnaprokuratuuri esindaja;
[RT I, 27.03.2024, 2 - jõust. 30.03.2024]
  16) vangla esindaja.
[RT I, 27.03.2024, 2 - jõust. 30.03.2024]

  (2) Päästeametil on õigus kaasata komisjoni töösse vajaduse korral teisi isikuid ja asutusi.

  (3) Komisjoni esimees võib komisjoni kokku kutsuda vähendatud koosseisus.

  (4) Komisjoni esimees on tegevuspiirkonna päästekeskuse juht.

§ 3.  Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni korralised istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees.

  (3) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni tööd korraldab tegevuspiirkonna päästekeskus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json