Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.04.2011 otsus nr 886

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.04.2011

§ 1.  Eesti Vabariigi põhiseaduses (RT 1992, 26, 349; RT I 2007, 33, 210) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri;”;

2) paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigikogu liikmel on õigus pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse ja tema liikmete, Eesti Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole.”;

3) paragrahvi 78 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) teeb Riigikogule ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametissenimetamiseks;”;

4) paragrahvi 78 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 78 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) kuulutab Eesti vastu suunatud agressiooni korral välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni vastavalt põhiseaduse §-le 128;”;

6) paragrahvi 127 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 128 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutab Vabariigi President välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu otsust.”

§ 2. Seadus jõustub kolme kuu möödumisel väljakuulutamise päevast.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json