Teksti suurus:

COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2021, 2

COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.04.2021 nr 41

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 13 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest riigieelarvest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord.

§ 2.  Tervishoiuteenuse osutajale ja kiirabibrigaadi pidajale teenuste eest maksmise tingimused ja kord

  (1) Üldarstiabi osutajale, sealhulgas esmatasandi valvekeskusele, hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) nimistuväliste patsientide teenindamise lisakulu;
  3) kindlustamata isikutele osutatud vältimatu abi kulu;
  4) patsiendi seisundist tuleneva lisauuringu ja -protseduuri kulu;
  5) vaktsineerimisteenuse osutamise kulu.

  (2) Perearsti nõuandeliini teenuse osutajale hüvitatakse kõnede arvu kasvust tingitud lisakulu.

  (3) Õendusabi osutajale hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) kriisiolukorrast tingitud ravi pikenemise kulu;
  3) patsientide ravimise lisakulu;
  4) valmisoleku lisakulu.

  (4) Kiirabibrigaadi pidajale hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) lisabrigaadide teenuse osutamise kulu.

  (5) Eriarstiabi osutajale, välja arvatud hambaraviteenuse osutajale, hüvitatakse järgmised kulud:
  1) täiendav personalikulu;
  2) haiglaravimite lisakulu;
  3) raviosakondade töö ümberkorraldamise kulu;
  4) intensiivravi võimekuse suurendamise kulu;
  5) patsientide ravimise lisakulu;
  6) plaanilise ravi ärajäämise tõttu teenuseosutaja finantsilise jätkusuutlikkuse säilitamise kulu;
  7) valmisoleku lisakulu;
  8) patsiendi seisundist tuleneva lisauuringu ja -protseduuri kulu;
  9) vaktsineerimisteenuse osutamise kulu.

§ 3.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 2 rakendatakse alates 1. märtsist 2021. a tekkinud lisakuludele vastavalt Eesti Haigekassaga kehtivat üldarstiabi rahastamise lepingut, ravi rahastamise lepingut, kiirabi rahastamise lepingut või nõuandetelefoni rahastamise lepingut omavate teenuseosutajate esitatud ja Eesti Haigekassa aktsepteeritud lisakulude aruannetele.

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2021. a.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2020. a määrus nr 28 „Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json