Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2021, 5

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine

Vastu võetud 23.04.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 732 lõike 1, liiklusseaduse § 2643 lõike 1, meresõiduohutuse seaduse § 956 lõike 1, raudteeseaduse § 1761 lõike 1 ja ühistranspordiseaduse § 961 lõike 1 alusel.

§ 1.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2021/267 tulenevate ja nakkushaiguse levikuga seonduvate erandite mittekohaldamine

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/267, milles sätestatakse COVID-19 kriisi jätkumisega seoses ajutised erimeetmed, mis käsitlevad teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamist või pikendamist, korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamist teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades ning määruses (EL) 2020/698 osutatud teatavate ajavahemike pikendamist (ELT L 60, 22.02.2021, lk 1–20), artikli 2 lõike 9, artikli 3 lõike 5, artikli 4 lõike 6, artikli 5 lõike 5, artikli 7 lõike 5, artikli 8 lõike 5, artikli 9 lõike 5, artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõike 5, artikli 12 lõike 6, artikli 14 lõike 4 ja artikli 15 lõike 5 kohaselt jätta kohaldamata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/267 artikli 2 lõiked 1–6, artikli 3 lõiked 1 ja 2, artikli 4 lõiked 1–3, artikli 5 lõiked 1 ja 2, artikli 7 lõiked 1 ja 2, artikli 8 lõige 1, artikli 9 lõiked 1 ja 2, artikli 10 lõiked 1 ja 2, artikli 11 lõiked 1 ja 2, artikli 12 lõiked 1 ja 2, artikli 14 lõige 1 ning artikli 15 lõiked 1 ja 2.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 23. märtsist.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2020. a määrus nr 39 „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine” tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json