Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2014, 3

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 22.05.2014 nr 69

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise lauseosaga:

„, Euroopa Liidu Nõukogus vastu võetud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga 2014/C 107/01 (ELT C 107, 09.04.2014, lk 1–39), komisjoni direktiiviga 2014/18/EL (ELT L 40, 11.02.2014, lk 20–55)”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json