Teksti suurus:

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2014, 6

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Vastu võetud 22.05.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 30 lõike 4 alusel.

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruses nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „(lisa 5)” tekstiosaga „(lisa 6)”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „(lisa 6)” tekstiosaga „(lisa 7)”.

Hanno Pevkur
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json