Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2014, 11

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 08.04.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse §-de 11 ja 23 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „30” arvuga „29”;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „12 kohtunikku” tekstiosaga „11 kohtunikku”;

3) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „28 kohtunikku” tekstiosaga „29 kohtunikku”.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json