Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2016, 15

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;
  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016. a – 20. jaanuar 2017. a;
  3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
  4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
  5) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
  6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
  7) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
  8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
  9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
  10) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
  11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. mai 2017. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. mai 2017. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. mai 2017. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 30. mai 2017. a;
  6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 30.–31. mai 2017. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;
  3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

  (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json