Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2016, 16

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” muutmine

Vastu võetud 24.05.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 72 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 5 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õppenõukogu koosolekuid võib läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes, põhikooli kahe esimese kooliastme ja kolmanda kooliastme küsimustes ning kooli erinevate tegutsemiskohtade küsimustes.”

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json