Teksti suurus:

Avaliku teenindamise otselepingu nr 2020-12 lõpetamise kokkulepe

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2020, 3

Avaliku teenindamise otselepingu nr 2020-12 lõpetamise kokkulepe

Vastu võetud 18.05.2020


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, registrikood 80425950, Keskväljak 1, 41531 Jõhvi (edaspidi: Tellija), mida esindab juhatuse liige Heiki Luts, kes tegutseb põhikirja alusel ja Taisto Bussid AS, registrikood 11261471 (edaspidi: Vedaja), juhatuse liige Tajo Salus, kes tegutseb põhikirja alusel, eraldi nimetatud Pool ja koos nimetatuna Pooled, sõlmisid käesoleva kokkuleppe alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Pooled sõlmisid 20.04.2020 avaliku teenindamise otselepingu nr 2020-12 (edaspidi ATL) maakonnaliini marsruutidel nr 56-1, 61-1, 73-1, 75/2-1, 603-1 ja 621-1 bussiliiniveo korraldamisel Vedaja poolt.

1.2. ATL sõlmimise eesmärgiks oli vastavalt valitsuskomisjoni otsusele rakendada Ida-Viru maakonnas liinivedudele, sh valikuliselt eriotstarbeliste liinivedude (töötajate veod kommertsalustel) suhtes, arvestuslikult maksimaalselt 50% täituvuse nõuet ja meetme rakendamiseks eraldati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Vabariigi Valitsuse reservist 270 000 eurot ühe kuu rakendusperioodi kohta.

1.3. Maanteeamet on teatanud kirjaga 15.05.2020 nr 27-1/20/19189-2, et eriolukorrast tingitud muudatuste lõpetamise tähtpäevaks on 18.05.2020.


2. Kokkulepe sisu

2.1. Pooled leppisid kokku, et poolte vahel 20.04.2020 sõlmitud ATL lõpeb 18.05.2020.

   

Tellija:

Vedaja:

   

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Taisto Bussid AS

Registrikood 80425950

Registrikood 11261471

Keskväljak 1, 41531 Jõhvi

Oja 2B, 71502 Suure-Jaani, Viljandimaa

Telefon +372 503 0201

Telefon 6 602 603

e-post: info@ivytk.ee

e-post: info@taistobussid.ee

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Luts

Tajo Salus

Juhatuse liige

Juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json