Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni (lennukeeld) kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni (lennukeeld) kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2021, 1

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni (lennukeeld) kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes

Vastu võetud 27.05.2021 nr 52

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina lennukeeld seoses olukorraga Valgevenes.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  (1) Valgevene vedajate käitatavatel või Valgevenest lähtuvatel õhusõidukitel on keelatud Eesti Vabariigi territooriumile maanduda, sealt õhku tõusta või Eesti õhuruumist üle lennata.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata, kui õhusõiduk maandub kontrolliks, või hädamaandumise korral.

  (3) Erandina lõikes 1 sätestatud keelust võib pädev asutus anda õhusõidukile loa Eesti Vabariigi territooriumilt õhku tõusta, seal maanduda või sellest üle lennata, kui pädev asutus on eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik humanitaareesmärkidel, või kui see on kooskõlas rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkidega.

Kaja Kallas
Peaminister

Eva-Maria Liimets
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json