Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2022, 69

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.05.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 ning kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 5 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määrust nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” täiendatakse paragrahviga 73 järgmises sõnastuses:

§ 73. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmise erisus 2022. aastal

Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud piirangut kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmiseks ei kohaldata 2021/2022. õppeaastal.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2018. a määruse nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2018. a määrust nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmise erisus 2022. aastal

Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud piirangut kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmiseks ei kohaldata 2021/2022. õppeaastal.”.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json