Teksti suurus:

Erakonnaseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 133

Erakonnaseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 14.06.2012

Erakonnaseaduses tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 1210 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Komisjoni liige ja asendusliige saavad tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni muude ülesannete täitmise eest. Komisjoni liikme ja asendusliikme tunnitasu suurus on 25-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunni töötasu alammäär. Töötasu maksmise kord sätestatakse komisjoni töökorras.”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva seaduse § 1210 lõiget 11 kohaldatakse komisjoni liikmetele ning asendusliikmetele tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json