Teksti suurus:

Halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 132

Halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

§ 1.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse § 13 lõiget 11 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) spordiseaduse § 61 lõike 1 alusel asutatud spordi andmekogu volitatud töötlejaga sõlmitav haldusleping.”

§ 2.  Spordiseaduse muutmine

Spordiseaduse § 61 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Spordi andmekogu volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita eraõiguslik juriidiline isik vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2012. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json