Teksti suurus:

Perekonnaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 131

Perekonnaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 194 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutuste kohta näidatakse aruandes ära igas kuus keskmiselt kuluva summa suurus ja neid tõendavaid dokumente ei lisata.”;

2) paragrahvi 194 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „selgitusi või”;

3) paragrahvi 214 lõikes 4 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „kolme”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json