Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 18

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” muutmine

Vastu võetud 25.06.2012 nr 47

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 „Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Itaalia Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 363 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”;

2) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Käibemaksu tagastamine Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadile ning suursaatkonna ja peakonsulaadi diplomaatidele ja haldustöötajatele

(1) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnale ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadile tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 159 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Sideteenustelt, saatkonna ja peakonsulaadi hoone ning esinduse juhi residentsi kommunaalteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ning paigalduselt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.

(2) Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna ja Venemaa Föderatsiooni Peakonsulaadi diplomaatidele ning haldustöötajatele tagastatakse käibemaks Eestist ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 159 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt, vedelkütuselt ega määrdeainetelt. Sideteenustelt, ehitus- ja remonditeenustelt, turvaseadmete hooldusteenustelt ja paigalduselt ning esinduse juhi kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 166 järgmises sõnastuses:

§ 166. Käibemaksu tagastamine Kreeka Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele

Kreeka Vabariigi Suursaatkonnale ning suursaatkonna diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt ja teenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 307 eurot. Käibemaksu ei tagastata toidukaupadelt. Autokütuselt ning side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks ka väiksema ostusumma korral.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json