Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 19

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 25.06.2012 nr 48

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36), muudetud komisjoni direktiiviga 2010/80/EL (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11–45), komisjoni direktiiviga 2012/10/EL (ELT L 85, 24.03.2012, lk 3–34).”.

§ 2.  Määrus jõustub 30. juunil 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Paet
Välisminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json