Teksti suurus:

Strateegiliste kaupade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 21

Strateegiliste kaupade nimekiri1

Vastu võetud 22.12.2011 nr 171
RT I, 28.12.2011, 54
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2012RT I, 27.06.2012, 1930.06.2012

Määrus kehtestatakse „Strateegilise kauba seaduse” § 2 lõike 10 alusel.

§ 1.   Strateegiliste kaupade nimekiri

  (1) Strateegiliste kaupade nimekiri koosneb:
  1) sõjaliste kaupade nimekirjast;
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekirjast;
  3) inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekirjast;
  4) kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjast.

  (2) Määrusega kehtestatakse:
  1) sõjaliste kaupade nimekiri (lisa 1);
  2) kaitseotstarbeliste toodete nimekiri (lisa 2).

  (3) Inimõiguste rikkumiseks kasutatavate kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, lisades 2 ja 3.

  (4) Kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks, lisas 1.

§ 2.   Kemikaalide tähistus

  CAS (Chemical Abstracts Service) numbrid ei hõlma määruses kõiki strateegiliste kaupade nimekirja kantud kemikaale või nende segusid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 146, 10.06.2009, lk 1–36), muudetud komisjoni direktiiviga 2010/80/EL (ELT L 308, 24.11.2010, lk 11–45), komisjoni direktiiviga 2012/10/EL (ELT L 85, 24.03.2012, lk 3–34).
[RT I, 27.06.2012, 19 - jõust. 30.06.2012]

Lisa 1 Sõjaliste kaupade nimekiri
[RT I, 27.06.2012, 19 - jõust. 30.06.2012]

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri
[RT I, 27.06.2012, 19 - jõust. 30.06.2012]

/otsingu_soovitused.json