Teksti suurus:

Joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2014, 4

Joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

Vastu võetud 26.06.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 37 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega sätestatakse joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid.

§ 2.   Joobeseisundile viitavad tunnused

  (1) Isiku võimalikule joobeseisundile viitavad tunnused on:
  1) isiku välimus;
  2) aeglustunud reaktsioon;
  3) häirunud kõne;
  4) aja, isiku ja koha tajumise häired;
  5) teadvuse seisund;
  6) mäluhäired;
  7) koordinatsioonihäired;
  8) käitumishäired.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnustele võib isikul esineda joobeseisundile viitavate tunnustena:
  1) alkoholi tarvitamisest põhjustatud alkoholijoobe korral alkoholilõhn väljahingatavas õhus;
  2) narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase joovastava aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundi korral hälbed silmade välimuses ja silmavaates.

§ 3.   Joobeseisundile viitavate tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

  Joobeseisundile viitavate tunnuste esinemist või mitteesinemist kontrollib politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan:
  1) käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2, 5, 7 ja 8 loetletud tunnuseid isiku välise vaatluse abil;
  2) käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 loetletud tunnuseid isiku küsitlemise abil.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json