Teksti suurus:

Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning sellekohase protokolli vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning sellekohase protokolli vorm - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2014, 5

Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning sellekohase protokolli vorm

Vastu võetud 26.06.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 41 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning sellekohane protokolli vorm (lisa).

§ 2.   Terviseseisundi kirjeldamise nõuded

  (1) Isiku terviseseisundit kirjeldab korrakaitseorgani nõudmisel arst.

  (2) Terviseseisundi kirjeldamine toimub tervishoiuteenust osutava isiku juures (edaspidi tervishoiuasutus).

  (3) Isiku keeldumisel arstlikust läbivaatusest kirjeldab arst isiku terviseseisundit tuvastatud ulatuses.

  (4) Arst koostab isiku terviseseisundi kirjeldamise protokolli viivitamatult pärast isiku läbivaatust.

§ 3.   Terviseseisundi kirjeldamise kord

  (1) Terviseseisundi kirjeldamise käigustehtava arstliku läbivaatuse tulemused fikseerib arst terviseseisundi kirjeldamise protokollis.

  (2) Terviseseisundi kirjeldamise protokolli märgitakse:
  1) tervishoiuasutuse nimi, aadress, telefon, tegevusloanumber;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, töö- või ametikoht, isikut tõendav dokument;
  3) saatekirja väljastanud asutus;
  4) läbivaatusele saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) läbivaatuse põhjus;
  6) läbivaatuse teostanud arsti ametikoht, ees- ja perekonnanimi, registreerimisnumber, läbivaatuse kuupäev ja kellaaeg;
  7) isiku välimus (riietus, vigastused, süstejäljed) ja käitumine;
  8) isiku teadvuseseisund ja mälu viimaste tundide sündmuste kohta;
  9) isiku kaebused tervise suhtes;
  10) ravimite tarvitamine isiku poolt viimase 24 tunni jooksul;
  11) isiku vegetatiivsete reaktsioonide kirjeldus, pulsisagedus ja vajadusel vererõhu väärtused, hingamissagedus (kiirenenud, aeglustunud, normis);
  12) artikulatsioonihäirete olemasolu isikul;
  13) isiku pupillide suurus ja reaktsioon valgusele, nüstagmi olemasolu;
  14) tasakaalu- ja koordinatsioonihäirete olemasolu isikul;
  15) neuroloogiline või muu kliiniline leid, neuroloogiliste või psüühiliste haiguste põdemine isiku anamneesis;
  16) isiku ütlused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamise kohta;
  17) muud olulised andmed (läbivaatuse takistamine või muud sellised asjaolud);
  18) märge isikule protokolli tutvustamise kohta.

  (3) Protokoll koostatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest ametiisikule antakse selle originaal, teine eksemplar jääb tervishoiuasutusse.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json