Teksti suurus:

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 „Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2020, 11

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 „Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 „Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus” §-s 25 asendatakse tekstiosa „1. juulil 2020. a” tekstiosaga „1. septembril 2021. a”.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json