Teksti suurus:

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 11

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

Vastu võetud 15.06.2004 nr 73
RTL 2004, 87, 1362
jõustumine 03.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2005RTL 2005, 47, 65206.05.2005
01.07.2016RT I, 09.07.2016, 112.07.2016, osaliselt 1. juulil 2017
01.07.2016RT I, 09.07.2016, 101.07.2017
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi nimistu).

§ 2.   Nimistu

  Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava Eesti looduse infosüsteemi registrikoodiga:
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200);
  2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500);
  3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600);
  4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700);
  5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100);
  6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500);
  7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000);
  8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900);
  9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500);
  10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100);
  11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300);
  12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800);
  13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600);
  14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700);
  15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100);
  16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000);
  17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600);
  18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100);
  19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900);
  20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500);
  21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000);
  22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001);
  23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100);
  24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500);
  25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100);
  26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900);
  27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200);
  28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900);
  29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke (VEE1081500);
  30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400);
  31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300);
  32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500);
  33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900);
  34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  35) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke (VEE1102300);
  36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400);
  37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900);
  38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900);
  39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100);
  40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100);
  41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900);
  42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300);
  43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900);
  44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200);
  45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001100);
  46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1099600);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800);
  48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000);
  49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400);
  50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900);
  51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni merre (VEE1062200);
  52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600);
  53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101);
  54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200);
  56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300);
  57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700);
  58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600);
  59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100);
  60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600);
  61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900);
  62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700);
  63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800);
  64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100);
  65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700);
  66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200);
  67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000);
  68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000);
  69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300);
  70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100);
  71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200);
  73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400);
  74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700);
  75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500);
  76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500);
  77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100);
  78) Põltsamaa jõgi Väike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000);
  79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200);
  80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700);
  81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600);
  82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500);
  83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300);
  84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre (VEE1067000);
  85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800);
  86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100);
  87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400);
  88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900);
  89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600);
  90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700);
  91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600);
  92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke (VEE1139900);
  93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000);
  94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500);
  95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600);
  96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500);
  97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100);
  98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400);
  99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100);
  100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500);
  101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900);
  102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500);
  103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900);
  104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200);
  105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200);
  106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100);
  107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000);
  108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800);
  109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200);
  110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800);
  111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600);
  112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200);
  113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300);
  114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900);
  115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700);
  116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200);
  117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800);
  118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500);
  119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000);
  120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500);
  121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100);
  122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200);
  123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500);
  124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee Leebiku sillani (VEE1013700);
  125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200).
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 12.07.2016]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json