Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2012, 3

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Vastu võetud 20.07.2012 nr 31

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4)

ravimid ravimiseaduse tähenduses;

ex 2208 90 69
ex 3003
ex 3004
ex 3006 10 90
ex 3006 30 00
ex 3304 30 00
ex 3305 10 00
ex 3305 90 00
ex 3306 90 00”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11)

rasestumisvastased vahendid;

3006 60
ex 3926 90
4014 10 00
ex 9018 90 84”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4)

insuliinpumbad, -süstlad ja nende tarvikud;

ex 9018 31
ex 9018 39 00
ex 9018 90 84
ex 9021 90 90
ex 9033 00 00”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6)

kontaktläätsed nägemise korrigeerimiseks;

ex 9001 30 00”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 8 asendatakse kood „ex 9003 19 30” koodiga „ex 9003 19 00”;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14)

radikuliidivööd, bandaažid, suspensooriumid, tugisidemed liigestele ja lihastele;

ex 6212 90 00
ex 6307 90 10
ex 6307 90 98”;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 15 asendatakse kood „ex 6505 90 80” koodiga „ex 6505 00 90”;

8) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 16 „haavaravitooted krooniliste haavandite ja lamatiste raviks” esimene rida sõnastatakse järgmiselt:

„– geelid, hüdrokolloidgeelid, hüdrokolloidpastad, undetsüleenamidopropüül-betaiini sisaldavad krooniliste haavandite loputuslahused;

ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 3005 90 99
ex 3401 30 00
ex 3808 94 90”;

9) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 17 „stoomihooldusvahendid” kuues rida „stoomihoolduse lisavahendid” ja seitsmes rida „trahheostoomi hooldusvahendid” sõnastatakse järgmiselt:

„– stoomihoolduse lisavahendid:

 

    – pastad, pulbrid, kaitsekreemid;

ex 3304

    – stoomiümbrise kaitse (nahka kaitsva vedelikuga immutatud kaitse, stoomirõngas) ja naha liimi jääkidest puhastamise vahend (nahapuhastuspadjakesed, nahapuhastuslahus aerosoolina);

ex 3401 11 00
ex 3401 30 00
ex 3402 20 90
ex 3005 90 99
ex 9018 90 84

– trahheostoomi hooldusvahendid:

 

   – trahheostoomia filtrid;

ex 9019 20 00
ex 9021 90 90

   – trahheostoomia vahtsidemed ja plaastrid;

ex 3005 10 00

   – trahheostoomia nahapuhastusplaastrid;

ex 3401 19 00

   – trahheostoomi ümbritseva naha kaitsekile;

ex 3401

   – trahheostoomi kaitsed;

ex 9018 90 84

   – aspiratsioonisondid;

ex 9018 39 00

   – trahheakanüülid;

ex 9018 39 00”;

10) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 18 ja 19 sõnastatakse järgmiselt:

„18)

inkontinentsitooted:

 

 

– madratsi kaitselinad:

 

 

   – kilest;

ex 3921 90 10

 

   – imavad;

ex 4818 90
ex 9619 00 19

 

– spetsiaalsed võrkpüksid mähkmete fikseerimiseks;

ex 6108 22 00

 

– inkontinentsisidemed ja -mähkmed (välja arvatud imiku- ja lapsemähkmed);

ex 9619

 

– uriinipidamatuse takistamiseks organismi süstitavad või implanteeritavad geelimplantaadid ja paelad;

ex 3006 10 10

19)

kummist klistiiriballoonid, -otsikud, -kannud, siibrid, kummirõngad ja -madratsid lamatiste vältimiseks;

ex 4014 90 00”;

11) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23)

kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid:

 

 

– tugiraamid ratastel ja ratasteta;

ex 9019 10 90”;

12) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 25 asendatakse kood „ex 8712 00 80” koodiga „ex 8712 00 70”;

13) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

„26)

sõiduautode ja muude mootorsõidukite puuetega inimestele kasutamiseks kohandamise osad ja tarvikud:
– auto kohandused mootori käsitsemiseks;
– auto kohandused käsipiduri käsitsemiseks;
– auto kohandused roolisüsteemi käsitsemiseks;
– erikonstruktsiooniga autoistmed ja -padjad;
– auto kohandused sekundaarsete funktsioonide kasutamiseks, sealhulgas reguleeritavad peeglid, kesklukud, kojamehed, indikaatorid ja tuled;
– autotõstukid inimese autosse tõstmiseks (auto lisaseadmed toetatava inimese tõstmiseks autosse ja sealt välja), välja arvatud ratastoolis istuvale inimesele;
– autotõstukid ratastoolis istuva inimese autosse tõstmiseks (tõstemehhanismid ratastooliga inimese aitamiseks autosse ja sealt välja);
– abivahendid ratastooli autosse või auto peale tõstmiseks;
– ratastooli autosse kinnitamise vahendid;


ex 3926
ex 72
ex 8301
ex 8306 29
ex 8428

ex 8512
ex 8708
ex 8714
ex 9401 20 00”;

14) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 28 asendatakse kood „ex 7308 90 99” koodiga „ex 7308 90 98”;

15) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 38 asendatakse kood „ex 6307 90 99” koodiga „ex 6307 90 98”;

16) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 49 sõnastatakse järgmiselt:

„49)

puuetega inimestele kohandatud arvutite plokid, lisaseadmed ja erivarustus:
– puuteekraaniga kuvarid;
– spetsialiseeritud klaviatuurid (kontseptuaalklaviatuur, eripaigutusega klaviatuurid, kombitavad klaviatuurid);
– spetsialiseeritud juhtseadmed (käe, jala, pea või muu seesuguse abil kasutatavad);
– spetsialiseeritud lülitiseadmed ja nende manused (konsoolid ja muud);
– erimanused tavakonfiguratsiooni kohandamiseks (klaviatuuriraam, erikujulised korpused ja muud);
– häälega juhitavad arvutikomponendid (arvuti käivitamiseks või muuks taoliseks tegevuseks);
– arvutile kohandatud kuulmisabivahendid;
– Braille’ vahendid (monitor, printer);
– kompemonitorid;
– kõnesisestus ja kõnega/häälega juhitavad süsteemid;
– ekraanilugemissüsteemid;
– seadmed Braille’ kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele;


ex 8443 32
ex 8471
ex 8473
ex 8518 10
ex 8518 21 00
ex 8518 22 00
ex 8518 29
ex 8518 30
ex 8528
ex 8535
ex 8536
ex 8543”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json