Teksti suurus:

Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses

Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2013, 2

Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses

Vastu võetud 22.08.2013 nr 124

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 48 lõike 3 alusel.

§ 1.  Koolilõuna arvestuslik maksumus

  Ühe koolilõuna arvestuslik maksumus on 0,78 eurot ühe õpilase kohta.

§ 2.  Koolilõuna toetuse jaotamine

  (1) Kutseõppeasutuses (edaspidi kool) õppivate õpilaste koolilõuna toetuse jaotamisel lähtutakse §-s 1 nimetatud koolilõuna arvestuslikust maksumusest, Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud, koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilaste arvust asjaomases koolis toetuse andmisele eelneva aasta 10. novembri seisuga ning õppepäevade arvust õppeaastas.

  (2) Toetus eraldatakse koolidele eelarveaastaks.

  (3) Esimest aastat õppivate, koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilaste osas võetakse koolilõuna toetuse jaotamisel aluseks jooksva aasta asjaomaste õpilaste arv 15. septembri seisuga.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määruse rakendamisel 2013. aastal võetakse koolilõuna toetuse jaotamisel aluseks koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilaste arv 15. septembri 2013. a seisuga.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json