Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.09.2016, 1

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Vastu võetud 23.09.2016 nr 54

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 502 lõigete 6 ja 7 alusel.

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjoni kuuluvad:
1) sisehaiguste ekspert;
2) kirurgia ekspert;
3) sünnitusabi ja günekoloogia ekspert;
4) patoloogia ekspert;
5) hambaravi ekspert;
6) onkoloogia ekspert;
7) uroloogia ekspert;
8) neuroloogia või neurokirurgia ekspert;
9) psühhiaatria ekspert;
10) kardioloogia ekspert;
11) üldarstiabi korralduse ekspert;
12) ämmaemanduse ekspert;
13) õenduse ekspert;
14) patsiendiõiguste ekspert;
15) Sotsiaalministeeriumi esindaja;
16) Eesti Haigekassa esindaja;
17) Terviseameti esindaja.

(2) Komisjonil on ministri või tema poolt volitatud isiku nõusolekul õigus küsida täiendavat ekspertarvamust vastava eriala eksperdilt, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud komisjoni ekspertide seas puudub ekspert, kes saaks anda hinnangut isiku pöördumises esitatud küsimusele või kui komisjoni liikmel võib tekkida hinnangu andmisel huvide konflikt.

(3) Kui komisjon otsustab küsida täiendavat hinnangut komisjoni koosseisu väliselt eksperdilt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul, loetakse hinnangu andnud ekspert komisjoni koosseisu ajutiseks liikmeks.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json