Teksti suurus:

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 28

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis

Vastu võetud 24.09.2019 nr 43
RT I, 27.09.2019, 1
jõustumine 01.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 197 lõike 3 alusel.

§ 1.   Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse andmekoosseis

  (1) Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja registrikood või isikukood;
  2) taotleja asukoht või elukoht, e-postiaadress ja telefoninumber;
  3) kavandatava tegevuse kirjeldus;
  4) kavandatava tegevuse iseloomustus ja tehniline kirjeldus koos ligikaudsete mahtudega;
  5) kavandatava tegevuse eesmärk ja põhjendus;
  6) kavandatava tegevuse asukoha koordinaadid ja kirjeldus;
  7) mõjutatava põhjaveekogumi, veekogu või mereosa nimi;
  8) andmete olemasolul veekogu Eesti looduse infosüsteemi registrikood ja kinnistu registriosa number ning katastritunnus;
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  9) kavandatava tegevuse pinnavee või põhjavee omadustele, vee-elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus;
  10) Keskkonnaameti nõudmisel käesoleva lõike punktis 9 nimetatud mõju leevendusmeetmed;
  11) normaalpaisutustase, kui taotletakse veetaseme alandamise registreerimist;
  12) tegevuse elluviimise kavandatav aeg;
  13) registreeringu kättetoimetamise viis;
  14) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Kui taotletakse paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise registreerimist, lisatakse taotlusele kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoht.

  (3) Keskkonnaameti nõudmisel tuleb taotlusele lisada kavandatava tegevusega seotud ehitise või tööde projekt.

§ 2.   Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu andmekoosseis

  Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisel märgitakse:
  1) registreeringu saaja nimi ja registrikood või isikukood;
  2) registreeringu saaja aadress, e-postiaadress ja telefoninumber;
  3) registreeritud tegevuse kirjeldus ja iseloomustus;
  4) registreeritud tegevuse asukoha koordinaadid ja kirjeldus;
  5) mõjutatava veekogu või mereosa nimi;
  6) andmete olemasolul veekogu Eesti looduse infosüsteemi registrikood ja kinnistu katastri number;
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  7) registreeritud tegevuse pinnavee või põhjavee omadustele, vee-elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus;
  8) vajadusel registreeritud tegevusele seatud kõrvaltingimused;
  9) registreeringu kehtivusaeg;
  10) õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel on registreering tehtud;
  11) vaidlustamisviide;
  12) registreerija andmed.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json