Teksti suurus:

Vedelkütusevaru makse määr

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2015, 1

Vedelkütusevaru makse määr

Vastu võetud 25.11.2015 nr 136

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse varumakse määr vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2016. aastal.

§ 2.  Varumakse määr

 (1) 2016. aasta varumakse määrad on järgmised:
 1) bensiini varumakse määr on 4,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
 2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
 3) reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
 4) raske kütteõli varumakse määr on 13,50 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

 (2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Majandus- ja taristuministri 1. detsembri 2014. a määrus nr 103 „Vedelkütusevaru makse määr” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler