Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 „Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2018, 10

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 „Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid“ muutmine

Vastu võetud 21.11.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 137 lõike 1 ja § 138 alusel.

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 „Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid“ lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Heite piirväärtused orgaanilisi lahusteid kasutavatel tegevusaladel

/otsingu_soovitused.json