Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2020, 4

Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2021–2025 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised
puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

17 050

10 450

17 200

4 700

5 000

54 400

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

275

325

30

100

1 130

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

71,5

40

180

7,5

37

336

Luua Metsanduskool

90

50

85

5

10

240

Luua Metsanduskool, Tihemetsa metskond

90

30

95

60

0

275

KOKKU

17 701,5

10 845

17 885

4 802,5

5 147

56 381

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json