Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2010, 1

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 17.12.2010 nr 84

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RTL 2002, 111, 1616; RT I 2010, 69, 527) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json