Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2010, 2

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 17.12.2010 nr 85

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007.a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” (RTL 2007, 26, 464; RT I 2010, 69, 528) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json