Teksti suurus:

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2012, 10

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord

Vastu võetud 01.04.2004 nr 94
RT I 2004, 21, 146
jõustumine 10.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
20.12.2012RT I, 27.12.2012, 501.01.2013

Määrus kehtestatakse „Vanemahüvitise seaduse” § 3 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib sünnitushüvitise ja vanemahüvitise vahe hüvitamist sünnitushüvitisele õigust omavale isikule, kui isikule on makstud eelmise lapse kasvatamisega seoses saamata jäänud tulu hüvitamiseks vanemahüvitist; isiku eelmine laps on alla kahe aasta ja kuue kuu vanune; isikule määratud vanemahüvitise suurus on arvutatud „Vanemahüvitise seaduse” § 3 lõike 8 alusel varasemast tulust; isikule määratud vanemahüvitise 30-ga jagamisel saadud arv on suurem ühe kalendripäeva kohta määratud sünnitushüvitisest.

§ 2.  Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamine

  (1) Isikule määratud ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa jagatakse 30-ga. Saadud jagatisest lahutatakse ühe kalendripäeva kohta määratud sünnitushüvitis. Saadud vahe korrutatakse kalendripäevade arvuga lapse sünni päevast kuni „Ravikindlustuse seaduses” sätestatud sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.

  (11) Kui isikule makstakse vanemahüvitist eelmise lapse eest, korrutatakse lõike 1 kahe esimese lause kohaselt arvutatud vahe kalendripäevade arvuga eelmise lapse eest makstava vanemahüvitise lõppemise päevale järgnevast päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.
[RT I, 27.12.2012, 5 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamine

  (1) Isik esitab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamiseks kirjaliku taotluse, kuhu on märgitud isiku nimi ja isikukood.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet otsustab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise või sellest keeldumise viivitamatult. Vahe hüvitamisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
[RT I, 27.12.2012, 5 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitatakse taotlejale ühekordselt ja makstakse välja koos vanemahüvitisega.

/otsingu_soovitused.json