Teksti suurus:

Vanglate koosseisude muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 13

Vanglate koosseisude muutmise määrus

Vastu võetud 19.12.2013 nr 43

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Juhtkond

Peaspetsialist-juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

24

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

11

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

30

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Teine üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

 

Maardu üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Valvur

II klassi valvur

29

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

98

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

0,3

 

 

Tähtajatu

Personal

Nõunik

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

19

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Nooremspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laooperaator

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

8

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

7

 

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Peaspetsialist-õendusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-perearst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

2,85

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-pulmonoloog

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-terapeut

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

18

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-gastroenteroloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-taastusraviarst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

10

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

41

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

5,5

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Sekretär-asjaajaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

19

 

Tähtajatu

 

Tallinna Vangla

Praktikant

32

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

6

Relvastatud üksus

2

Sisekontroll

3

Esimene üksus

41

Teine üksus

53

Kolmas üksus

30

Neljas üksus

32

Maardu üksus

40

Järelevalveosakond

139

Julgeolekuosakond

13

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

5

Personal

10,3

Õigus

4

Kantselei

8

Finants- ja majandusosakond

43

Sotsiaalosakond

24

Meditsiiniosakond

40,55

Harju kriminaalhooldusosakond

71,5

Pärnu kriminaalhooldusosakond

31

 

Praktikandid

32

 

Teenistuskohti kokku

596,35

– neist vanglaametnikke

359,3

– neist muid ametikohti ja töökohti

237,05

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

 

KÕIK KOKKU

747,35

§ 2. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

22

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

22

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

28

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaalpedagoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Valvur

II klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Avavanglaosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

13

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

55

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist-laohoidja

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Laotööline

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Projektijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline 2a

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalispetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Nooremreferent

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

6

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Toitlustusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laohoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-arst

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-uroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

10

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

25

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Tööhõive peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

 

Viru Vangla

Praktikant

24

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

4

Sisekontroll

3

Taasühiskonnastamine

6

Esimene üksus

33

Teine üksus

34

Kolmas üksus

78

Neljas üksus

33

Viies üksus

30

Avavanglaosakond

11

Järelevalveosakond

93

Julgeolekuosakond

8

Personal

8

Õigus

4

Kantselei

11

Finants- ja majandusosakond

35

Meditsiiniosakond

25,25

Kriminaalhooldusosakond

45

 

Praktikandid

24

 

Teenistuskohti kokku

461,25

– neist vanglaametnikke

280

– neist muid ametikohti ja töökohti

181,25

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

 

KÕIK KOKKU

604,25

§ 3. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur-koerajuht

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur-koerajuht

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist-planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Valvur

II klassi valvur

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Personali spetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

12

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-laojuhataja

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – kaupluse juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist-kaubatundja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja-komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

7

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

 

3,5

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-sisearst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

 

7

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

42

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

 

 

4,5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

2,3

Tähtajatu

 

Tartu Vangla

Praktikant

22

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

3

Sisekontroll

2

Registrite arendamine

1

Esimene üksus

31

Teine üksus

29

Kolmas üksus

31

Neljas üksus

31

Viies üksus

29

Järelevalveosakond

73

Julgeolekuosakond

11

Saatmisosakond

20

Personal

7

Õigus

4

Kantselei

10

Finants- ja majandusosakond

48

Sotsiaalosakond

22,5

Meditsiiniosakond

32

Kriminaalhooldusosakond

63,8

 

Praktikandid

22

 

Teenistuskohti kokku

448,3

– neist vanglaametnikke

264

– neist muid ametikohti ja töökohti

184,3

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Elektrik-remonditööline

Oskustööline

5

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

4

Kingsepp

Lihttööline

1

Abitööline

Lihttööline

70

Kokku

80

 

KÕIK KOKKU

550,3

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler