Teksti suurus:

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 19

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Vastu võetud 20.12.2013 nr 179

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1.  Õpetaja töötasu alammäär

  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 800 eurot kuus.

§ 2.  Enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud õpetaja töötasu alammäärade tagamine

  Kui õpetaja töötasu alammäär oli enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse alusel suurem kui käesoleva määruse §-s 1 kehtestatud töötasu alammäär, tagatakse õpetajale töötasu alammäär eelnimetatud määruses kehtestatud suuruses.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json