Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2006, 17,

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine

Albaania Vabariik

Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi Ministrite Nõukogu salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe (Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Council of Ministers of the Republic of Albania on the Mutual Protection of Classified information – RT II 2006, 17, 46), mis on koostatud 29. märtsil 2006 Tallinnas, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 2. augustil 2006. aastal.

Alus: Välisministeeriumi noot.

Välisminister Urmas PAET