Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 “Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 40, 307

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 “Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.09.2006 nr 200

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 238; 62, 439) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Ekspordi rakendamine varudele

(1) Rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale varuosade ja lisavarustuse toimetamisel rakendatakse «Tolliseaduse» § 57 lõikes 1 nimetatud tarbevarude suhtes eksporti ja reeksporti «Tolliseaduse» § 32 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise korra kohaselt.

(2) Tarbevarude, kaasavõetavate varude, varuosade ja lisavarustuse toimetamisel rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale võib toll vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 793 lõikele 3 loobuda väljumistolliasutuse kinnitusmärke tegemisest tollideklaratsioonile juhul, kui nende toimetamine vee- või õhusõiduki pardale on tolli rahuldaval viisil tõendatud kapteni või tema poolt volitatud isiku märkega tollideklaratsioonil.»;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. novembril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json