Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 "Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 69, 1280

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 "Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 08.09.2006 nr 95

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT P 125, 11.07.1966, lk 2309–2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1–3), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 73/101/EMÜ (EÜT L 2, 01.01.1973, lk 1–27), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13–19), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 85/3768/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8–16), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 86/320/EÜT (L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 06.10.1988, lk 44), 89/2/EMÜ (EÜT L 5, 07.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54, 05.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30–32), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 99/08/EÜ (EÜT 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 30–31), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13) ja komisjoni direktiiv 2006/47/EÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20)»;

2) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1»
lisa 4
(põllumajandusministri 8. septembri 2006. a määruse nr 95 sõnastuses)

SEEMNEPROOVI SUURUSED

Järje-
korra-
number
Liik

Partii maksimaalne kaal
(t) 

Keskmise proovi minimaalne kaal
(g)1 

Tööproovi kaal teiste liikide seemnete määramiseks (g)
1 2

3

4

5
1. Harilik kaer
(Avena sativa L.)

30

2000

500
2. Harilik oder
(Hordeum vulgare L.)

30

2000

500
3. Harilik rukis
(Secale cereale L.)

30

2000

500
4. Tritikale
(xTriticosecale Wittm.)

30

2000

500
5. Harilik nisu
(Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

30

2000

500
6. Kõva nisu
(Triticum durum Desf.)

30

2000

500
7. Spelta nisu
(Triticum spelta L.)

30

2000

500
8. Mais (Zea mays L.)

40

2000

1000

1 pool proovist võetakse järelkontrolli tegemiseks.

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json