Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-2009 kinnitamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 172, 1945

Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-2009 kinnitamine

Vastu võetud 30.06.2005 nr 14

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 9 ja Jõgeva Vallavolikogu 12. juuli 2001. a määruse nr 15 «Jõgeva valla põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis» punkti 61 alusel

1. Kinnitada Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-2009 (lisatud).

2. Määrus jõustub 5. juulil 2005. a.

Volikogu esimees Vahur KUKK

Jõgeva valla arengukava aastateks 2005-2013 ja tegevuskava aastateks 2005-2009