Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Leidissoo looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1291

Maamaksu korrigeerimine Leidissoo looduskaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 495

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Leidissoo looduskaitseala eesmärki kaitsta looduslikke ja kaitsealuste liikide elupaiku, looduslikke, poollooduslikke ja haruldasi kooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Lääne maakonnas asuval Leidissoo looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Oru vallas asuvalt Luusna sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Noarootsi vallas asuvatelt Sendri ja Vallipää piiranguvöönditelt, Nõva vallas ja Oru vallas asuvalt Kürema piiranguvööndilt ning Noarootsi vallas ja Oru vallas asuvalt Änniste piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json