Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Salajõe maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1292

Maamaksu korrigeerimine Salajõe maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 496

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Salajõe maastikukaitseala eesmärki kaitsta karstiala ja säilitada elustiku mitmekesisus ning maastikuilme ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et kogu Lääne maakonnas Oru vallas asuvalt Salajõe maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 75% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json