Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kiigumõisa maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1294

Maamaksu korrigeerimine Kiigumõisa maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 498

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kiigumõisa maastikukaitseala eesmärki kaitsta looduslikke ja kaitsealuste liikide elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et kogu Järva maakonnas Roosna-Alliku vallas ja Albu vallas asuvalt Kiigumõisa maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json