Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Ülgase looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1295

Maamaksu korrigeerimine Ülgase looduskaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 499

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Ülgase looduskaitseala eesmärki kaitsta pangametsa, kaitsealuseid looma- ja taimeliike ning Ülgase klinti ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et kogu Harju maakonnas Jõelähtme vallas asuvalt Ülgase looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json