Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Paunküla maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1296

Maamaksu korrigeerimine Paunküla maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 500

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Paunküla maastikukaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid, siirdesoo- ja rabametsi ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas Kose vallas ja Kõue vallas asuval Paunküla maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Paunküla sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Paunküla piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json