Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Paunküla maastikukaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1296

Maamaksu korrigeerimine Paunküla maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.09.2006 nr 500

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Paunküla maastikukaitseala eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid, siirdesoo- ja rabametsi ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas Kose vallas ja Kõue vallas asuval Paunküla maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Paunküla sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Paunküla piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json