Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 71, 1303

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 15.09.2006 nr 54

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2006, 49, 904) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2006. aastal.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 12735571 Määruse nr 54 lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json