Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 71, 1307

Maamaksu korrigeerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.09.2006 nr 501

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kõrvemaa maastikukaitseala eesmärki kaitsta ja säilitada looduslikke protsesse, maastiku ja elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ja poollooduslikke kooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Harju maakonnas, Järva maakonnas ja Lääne-Viru maakonnas asuval Kõrvemaa maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Anija vallas asuvatelt Aegviidu ja Jaaniveski sihtkaitsevöönditelt, Albu vallas, Anija vallas ja Tapa vallas asuvalt Jänijõe sihtkaitsevööndilt, Tapa vallas asuvalt Jäneda sihtkaitsevööndilt, Anija vallas ja Albu vallas asuvatelt Tarvasjõe ja Kakerdaja sihtkaitsevöönditelt, Kõue vallas asuvalt Põhjaku sihtkaitsevööndilt, Kõue vallas ja Albu vallas asuvalt Kautla sihtkaitsevööndilt, Albu vallas asuvalt Kodru sihtkaitsevööndilt, Albu vallas ja Paide vallas asuvalt Seli sihtkaitsevööndilt ning Albu vallas, Paide vallas ja Roosna-Alliku vallas asuvalt Kilingi sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Anija vallas, Aegviidu vallas, Kõue vallas, Tapa vallas, Albu vallas ja Paide vallas asuvalt Kõrvemaa piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json